EPOspis - odvetniška pisarna

EPOspis je aplikacija za enostavno poslovanje podjetja ali s.p. (EPO), nadgrajena z modulom za vodenje evidence spisov ter opomnikom pomembnih rokov in dogodkov. Aplikacija je namenjena predvsem odvetniškim pisarnam. Tako kot osnovna aplikacija, EPOspis omogoča izdajo računov z davčnim potrjevanjem, pripravo ponudb, naročilnic, dobavnic in dobropisov ter vodi knjigo izdanih in prejetih računov ter evidenco stanja na TRR.

Modul za evidenco spisov in opomnik omogočata enostavno in pregledno vodenje evidence spisov, pregled in iskanje podatkov, prilog in pomembnih datumov. 

Evidenca spisov

Evidenca spisov vsebuje vse potrebne podatke o spisih, kar omogoča enostavno spremljanje rokov ter iskanje dokumentov. Vsak spis vsebuje podatek o stranki, nasprotni stranki, nosilcu spisa, področju, vseh pomembnih rokih ter omogoča vnos dokumentov, vezanih na spis. Vsi vneseni roki se avtomatsko vnesejo v opomnik, ki obvešča o pomembnih rokih na zaslonu vašega računalnika, obvestilo  pa je poslano tudi na elektronsko pošto..

Opomnik

Opomnik je aplikacija, ki deluje v ozadju programa EPOspis. Na ekranu prikazuje pomembne roke v prihodnjih dneh, pošilja obvestila o rokih na preddefinirane naslove, prikaže pa tudi podatke v koledarju.

Več informacij

Galerija