EPO - enostavno poslovanje

EPO je aplikacija za enostavno poslovanje podjetja ali samostojnega podjetnika. Omogoča izdajo ter DAVČNO POTRJEVANJE računov, vodenje knjige prejetih in izdanih računov, evidenco stanja na TRR, omogoča pripravo ponudb, naročilnic, dobavnic...
Aplikacija je namenjena manjšim poslovnim subjektom in nadomešča ročno izdajo računov. Z uporabo aplikacije je priprava dokumentov lažja in hitrejša, možnost napak pri vnosu podatkov manjša, enostavno je tudi iskanje podatkov o izdanih ter prejetih dokumentih  v arhivu.

Prejeti računi

Modul omogoča vnos in urejanje podatkov o prejetih računih. Podatki so uporabljeni za izdelavo mesečnega obračuna ter DDV obračuna za davčne zavezance, možne pa so tudi hitre analize prejetih računov po različnih parametrih (npr. vsota vseh prejetih računov določenega dobavitelja).

Ponudbe

Modul za pripravo ponudb (predračunov) omogoča pripravo enostavnih ponudb ter variantnih ponudb (več med seboj neodvisnih postavk na eni ponudbi). Postavke lahko vnašamo ročno ali izberemo iz prednastavljenega cenika, kar poenostavi in pohitri delo. Ponudbo lahko pripravimo v tiskani ali elektronski (PDF) obliki. Dokument lahko kasneje preprosto uvozimo v račun in se tako izognemo podvojenemu vnosu podatkov.

Promet na TRR

Modul omogoča evidenco stanja na TRR (možna je evidenca za več TRR-jev). Postavke lahko uvozimo iz seznama izdanih oz. prejetih računov ali vnašamo ročno. Posebej so označene vse neporavnane obveznosti (vaša plačila in plačila dobaviteljev)

Obračuni
  • mesečno poročilo vsebuje mesečni obračun izdanih in prejetih računov,
  • obračun DDV pripravi stanje DDV obveznosti v času izpisa, možen je tudi pregled arhiva.
Izdani računi

Modul omogoča izdajo računov ter pregled izdanih računov. Postopek vnosa je hiter in enostaven. Možen je tudi uvoz podatkov za račun iz predpripravljene ponudbe. Izdan račun hitro najdemo v arhivu s pomočjo filtrov.
Na voljo so tudi hitre analize izdanih računov (po strankah, datumu izdaje računa...)
Račun lahko pripravimo v tiskani ali elektronski (PDF) obliki.

Dobavnice

Modul za izpis dobavnic omogoča vnos in izpis dobavnic ter enostavno evidenco le-teh.

Naročilnice

Modul za izpis naročilnic omogoča vnos in izpis naročilnic ter enostavno evidenco le-teh.

Pomožni moduli

Program vsebuje več pomožnih modulov za ažuriranje podatkov, npr.

  • šifrant partnerjev s kontaktnimi podatki,
  • šifrant artiklov (z modulom za evidenco nabave in izdaje artikla),.
  • cenik storitev in artiklov..
Več informacij

Galerija