IDC53

Programabilni števec (prikazovalnik pozicije)

Programabilni  števec - prikazovalnik pozicije IDC53 prikazuje stanje na števnih vhodih in lahko krmili zunanje enote. Na standardni vhod števca so priključujeni kvadraturni signali A,B,Z in /A,/B,/Z, naprimer inkrementalni rotacijski dajalniki, magnetne letve in podobno, z napajalno napetostjo 5V ali 12V DC. Števec priključimo na omrežno napetost 85V ÷ 265V AC.

Več informacij
Tehnične lastnosti
Opis Število
5 mestni 7-segmentni LED prikazovalnik za prikaz pozicije s predznakom 1
3 mestni 7-segmentni LED prikazovalnik za prikaz menija ali števila operacij (npr.števila izdelanih kosov) 1
kvadraturni vhod (A, /A, B, /B, Z, /Z) 1
digitalni izolirani vhod 3
analogni vhod (0V ÷ 10V) 1
relejski izhod 1
OC (open collector) izhod 3
RS232 (opcija RS485) 1
dimenzije: 96 x 48 x 120 mm    
napajanje vhodnih naprav: 5V ali 12 V DC    
napajanje naprave: 85V ÷ 265V AC    

Funkcionalnost števca je mogoče s programsko opremo prilagoditi zahtevam industrijskega procesa.

Nastavljivi parametri
 • prednastavljena vrednost ob vklopu (preset),
 • pozicija za vključevanje relejskega izhoda,
 • funkcija trimestnega prikazovalnika,
 • funkcija Z signala (Ri - referenčni impulz),
 • smer štetja,
 • svetilnost LED prikazovalnikov,
 • števna konstanta (faktor množenja vhodnih impulzov),
 • mesto decimalne pike.
Funkcije števca (osnovna izvedba)
 • izračun in prikazovanje pozicije,
 • prikazovanje relativne pozicije,
 • štetje izdelanih kosov,...
 • nastavitev parametrov,
 • pošiljanje podatkov na računalnik (RS232).
Funkcije števca (izvedbe po naročilu)
 • izračun in prikazovanje pozicije v stopinjah (kotna verzija),
 • števec kosov,
 • prikaz temperature,
 • izračun in prikazovanje hitrosti,
 • prikaz pozicije povezanega števca (oddaljen prikaz)...
Dodatna oprema

Na števec IDC53 so lahko priključeni vsi standardni inkrementalni dajalniki impulzov, merilne letve, idr.

Partner našega podjetja je PMS d.o.o., podjetje z dolgoletnimi izkušnjami na področju tovrstne opreme. Njihove produkte lahko ponudimo v kompletu s števcem IDC53 ali namensko izdelanimi elektronskimi vezji.

Inkrementalni rotacijski dajalniki

Galerija

IDC53
IDC53
IDC53
IDC53
IDC60