EPOgen generator računov

EPOgen je aplikacija za enostavno poslovanje podjetja ali s.p. (EPO) nadgrajena z modulom za generiranje računov. Tako kot osnovna aplikacija, EPOgen omogoča ročni vnos in izdajo računov, ponudb, naročilnic, dobavnic in dobropisov ter vodi knjigo izdanih in prejetih računov ter evidenco stanja na TRR.

Če v podjetju izdajate del računov ponavljajoče vsak mesec z enako vsebino, npr. po vzdrževalni pogodbi, vam delo močno olajša modul "generator računov". V aplikaciji pripravimo predloge z informacijami, potrebnimi za izdajo računa (naslovnik, znesek, obdobje izdajanja, pomožni teksti..). Vsak mesec nato pripravimo večjo količino računov z nekaj kliki. Aplikacija je posebej primerna za podjetja, ki izdajajo račune upravnikom večstanovanjskih objektov, saj je v predlogo možno vnesti tudi deleže postavk (delitev na lastnike stanovanj in poslovnih prostorov z različno stopnjo DDV). Predloge lahko razdelimo v več skupin in račune vsake skupine generiramo na drugačen datum.

Partnerji

Aplikacija uporablja poleg naslovnika računa tudi podatek o lokaciji opravljene storitve (stranka). Tako ima naslovnik (upravnik) podatek, za katero lokacijo (stranko) je izdan račun. Poleg tega podatek omogoča vodenje evidence izdanih računov po naslovnikih (upravnikih) in lokacijah, kjer je bila opravljena storitev (strankah). 

Generator računov

Generator računov je modul, kjer vnesemo podatke za vse račune, ki jih pripravljamo obdobno (mesečno, letno). Poleg splošnih podatkov, ki jih potrebujemo za izdajo računa, vnesemo tudi znesek računa, podatke o pogodbi, razdelilnik po vrsti uporabnika (različna davčna stopnja za lastnike stanovanj oz. poslovnih prostorov) ter razpored izdajanja računa. Vnos delilnika omogoča obračun različnih davčnih stopenj vezano na tip uporabnika in glede na procentualno obveznost lastnika na enem računu. Z vnosom podatkov je večina dela že opravljenega. 

Skupino računov izdamo z nekaj kliki. Izberemo skupino in vnesemo datum izdaje računa. Program pripravi osnutke računov s pravilnim datumom izdaje, plačilnim rokom, tekstom... Po potrebi dodamo še priloge (skenirani delovni nalogi..) ter potrdimo izdajo računov. Ob tem je možen tudi izpis računov na tiskalnik.
Program generira račun tudi v XML obliki (e-račun) in PDF obliki ter omogoča avtomatsko pošiljanje računa (ali skupine računov) na preddefinirane e-naslove ali ftp-strežnik kar iz aplikacije. Na voljo je tudi funkcija za izvoz generiranih računov v Excel-ovo datoteko, kar omogoča uvoz podatkov v računovodske programe.

Aplikacija je prilagojena za izdajanje računov upravnikom večastanovanjskih objektov z možnostjo vnosa deležev zneska za posamezne uporabnike (lastniki stanovanj - poslovnih prostorov) in pripravo ter pošiljanje  e-računa.

Aplikacija poenostavi in pohitri izdajanje in pošiljanje računov, zmanjšuje možnost napak pri preračunih in vam prihrani veliko časa!

Izdani računi

Račune lahko pripravljamo na štiri načine:

  • ročen vnos računa,
  • prenos podatkov iz ponudbe,
  • generiranje posameznega računa iz predloge,
  • generiranje skupine računov iz predlog.

Modul ima razširjeno logiko dodajanja postavk:

  • Navaden način - klasična postavka (št.kosov * cena/EM) * delež * popust + DDV = znesek

  • Opisna postavka - postavka, ki vsebuje samo tekst (brez cen)

  • Zbirni način - najprej vnesemo vse postavke - brez podatka o davku (vsota cen tvori bruto znesek, na katerega se potem obračuna davek), nato pa še delilnik ( ena ali več postavk z različnimi deleži in  davčnimi stopnjami).

Koncept izdaje računa je prilagojen izdaji računov upravnikom večstanovanjskih objektov. Izdaja teh računov je specifična, saj mora račun poleg plačnika (upravnika) vsebovati tudi informacijo o objektu, na katerega se nanaša, obračun davka pa je odvisen od določenega deleža (razdeljeno na lastnike stanovanj oz. poslovnih prostorov).
Ob vsaki izdaji računa (avtomatsko ali ročno) se generira XML ter PDF verzija računa, ki ga lahko pošljemo na strankino elektronsko pošto ali ftp-strežnik.
V seznamu izdanih računov se nahaja tudi informacija, kateri računi so bili uspešno/neuspešno poslani stranki - in jih v primeru neuspešnega pošiljanja pošljemo ponovno.

Ponudbe

Ponudbe se vnašajo po enakem principu kot izdani računi. To nam kasneje omogoča enostavno kreiranje računa s pomočjo uvoza iz ponudbe (predračuna).

Več informacij

Galerija