Ideje spreminjamo v rešitve

Produkti

Enostavna izdaja računov z davčnim potrjevanjem za storitvene dejavnosti

Enostavno poslovanje podjetja ali s.p.

Enostavno poslovanje podjetja ali s.p. z generatorjem računov

Enostavno poslovanje odvetniške pisarne 

Spletna aplikacija za vodenje evidence vzdrževanja toplotnih postaj ter hidroforjev

IDC53 programabilni števec

Inkrementalni rotacijski dajalniki impulzov

KompoMER sistem za avtomatski nadzor kompostiranja

TS - 160 robustna ročna temperaturna sonda

Naprava za točenje piva

Avtomatizacija industrijskih strojev in naprav

Elektronska vezja

O nas

Podjetje infoEL, informacijske tehnologije d.o.o., je bilo ustanovljeno 6.12.2010 z namenom nadaljevnja dolgoletne prakse načrtovanja in razvijanja programske opreme (Windows in Linux aplikacije), spletnih aplikacij, industrijskih aplikacij (programske in strojne opreme), vgrajenih -embedded sistemov  (programska in strojna oprema)....

Pripravljamo projekte "na ključ". Poskrbimo za integracijo prave strojne opreme, po potrebi razvijemo dodatne module (elektronska in programska oprema) ter razvijemo vso potrebno programsko opremo za delovanje sistema. V nekaterih projektih smo s partnerji poskrbeli tudi za mehanske komponente in sestave.

Programska oprema je v večini izdelana v jeziku C++, po potrebi uporabljamo tudi druga razvojna okolja (Embarcadero C++ Builder, MikroC for PIC, gcc for Linux, ...) in baze podatkov..

Vodilo podjetja je: "Dobra ideja brez tehnične izvedbe je le ideja".

Naše poslanstvo je pretvarjanje zanimivih idej v tehnične rešitve. 

Majhna ekipa pokriva vsa potrebna področja, da iz ideje nastane produkt. Integriramo in razvijamo različno strojno opremo, jo opremimo s programsko opremo na različnih platformah, poskrbimo za komunikacijo, spletne module za oddaljen nadzor...

Naša prednost so kvaliteta, konkurenčna cena, dolgoročna podpora pri delovanju sistema in možnost prilagoditve izdelkov po zahtevah določenega industrijskega procesa.

Vizija podjetja temelji na želji po dolgoročni konkurenčni prisotnosti na področju razvoja programke opreme ter industrijskih procesov in sistemov